TGM Wolkerova aktuality

15.09.2020 13:31
Může se zdát, že učit psát, číst a znát vlastní jméno a příjmení je pro žáka nudnou činností. Naši žáci prvního stupně s oblibou své jméno skládají a dokážou ho také přečíst po písmenkách, která třeba ještě ani neznají. A i když někdy prohodí písmeno, je fajn pracovat s chybou touhle cestou...
08.09.2020 19:46
Na "Wolkerce" využíváme krásné babí léto k pobytu na hřišti. Zlepšujeme své výkony, učíme se novým dovednostem a především si vytváříme dobrou náladu a pozitivní myšlení. Nic nás nezastaví. Tělocvik je zábava, učení i relax. L. Výtisková, vyučující TV
31.08.2020 20:10
Zaměstnanci ZŠ Wolkerova Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – třídní učitelka I. D – ročníkově spojená třída: 1., 5., 7., ZŠS + 6. r. – výchovný poradce pracoviště ZSW – vedoucí učitelka – konzultační hodiny: úterý 10.00 – 10.45 hod. Mgr. Lenka Výtisková –...
24.08.2020 13:19
A jsme zpátky.... Dalo by se napsat KONEČNĚ. Těšíme se na děti, připravujeme třídy, zhotovujeme pomůcky, plánujeme školní akce, papírujeme a projednáváme a znova se pokoušíme dostat do pracovního nasazení, které nám v březnu narušil tehdy neznámý virus. Prvního září se s žáky znova setkáme ve dvou...
15.06.2020 14:54
Vážení zákonní zástupci, informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí tohoto školního roku si můžete přečíst na webových stránkách školy, konkrétně pod...
29.05.2020 12:42
Více informací zde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz