TGM Wolkerova aktuality

15.06.2020 14:54
Vážení zákonní zástupci, informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí tohoto školního roku si můžete přečíst na webových stránkách školy, konkrétně pod...
29.05.2020 12:42
Více informací zde
22.05.2020 09:07
V souladu s metodickým dokumentem MŠMT a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pokračuje domácí vzdělávání žáků tzv. speciálních tříd (tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona) až do 30.6.2020: ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením,...
11.04.2020 21:30
Výuka žáků v domácím prostředí – ZŠ Wolkerova informuje SPOLUPRACUJEME s rodiči i žáky naší školy, jsme v potřebném spojení telefonicky, formou SMS, e-mail komunikací. AKCEPTUJEME možné neadekvátní podmínky našich žáků v oblasti digitálních technologií. ZÁDÁVÁME učební činnosti po...
10.03.2020 11:41
Pro záverečná březnová setkání realizace školního klubu Deskových her jsem zvolila už představenou hru  DOSTIHY, ve které se hráči učí vnímat hodnotu pěněz a rozvíjí si tak svou matematickou gramotnost, a novou hru s názvem JOŽIN Z BAŽIN. Ta žáky zaujala a hlavně pobavila. A jak se tato...
09.03.2020 13:32
V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO).  Ministerstvo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz