TGM Wolkerova aktuality

20.01.2020 13:47
Rádi bychom se s vámi podělili o naši práci v hodinách VV. Zdokonalovali jsme se v manipulaci a malbě plochým štětcem, míchání odstínů a nanášení temperových barev. Dále jsme pracovali s papírem při stříhání a lepení drobných komponentů.Myslíme si, že výsledná dílka stojí za to. Žáci II.D
16.01.2020 12:58
TRIPOLO? Nevím, co to je, neznám, nemám ani představu, jak se hra hraje a s čím...To bylo na počátku našeho osmého setkání školního klubu. Po rozehřívacím kole karetní hry UNO, kterou žáci stále hrají s oblibou, jsem jim řekla, že si zahrajeme hru TRIPOLO. Uviděli v malé plechové krabiččce 36...
08.01.2020 10:27
Pro sedmé setkání našeho školního klubu jsem zvolila SCRABBLE JUNIOR, stolní hru, která rozvíjí jazykové schopnosti hráčů při skládání slov. Tato hra obsahuje dvě herní verze, a to pro mladší a starší hráče. Verze pro mladší děti má na hrací desce předtištěná slova s nápomocnou ilustrací obrázků....
07.01.2020 13:56
Ve třídě II. D jsme si připomněli tradiční svátek Tří králů, který v letošním roce připadl na pondělí 6. ledna 2020 – první školní den po vánočních prázdninách. Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončila letošní...
23.12.2019 09:25
Ve čtvrtek 19.12. naše pracoviště navštívila paní starostka. Seznámila se s dětmi, které ve speciálních třídách vzděláváme a věnovala jim kousek své osobní blízkosti. Ptala se na jejich přání, spokojenost ve škole i některé rodinné příslušníky. Na dětech bylo vidět, jak jsou rády, že je poznává, že...
20.12.2019 09:18
Během projektového předvánočního týdne soutěžili žáci ve stolním tenise. V tomto vánočním turnaji děti bojovaly jako draci, užili si spoustu legrace. Odměnou  byly diplomy a úsměvy od ucha k uchu. Za třídu I. a II. D L. Výtisková, vyučující TV
19.12.2019 12:26
Na 6. setkání školního klubu Deskových her si žáci sami zvolili hry, které by si chtěli zahrát. V zahřívacím kole se rozhodli pro karetní hru UNO, při které je vítěz odměněn malou sladkou odměnou. V této hře výherce baví počítat trestné body spoluhráčům, a to za karty, které jim v ruce zůstaly. A...
17.12.2019 13:46
Projektový týden na téma Vánoce jsme v pondělí zahájili tradičním pečením perníčků. Nejdříve jsme si napsali recept, potom jsme se vrhli na samotné pečení. Byla to zábava a odnesli jsme si i voňavý a chutný balíček... Žáci II.D
12.12.2019 10:42
Ve výuce českého jazyka nezahálíme a chystáme se na Vánoce. Připravujeme vánoční přání pro naše nejbližší. Marek, Terezka, Martin i Martin se už těší, až si jejich napsaná přání blízcí přečtou. To "těšení dětí" je nádherné.  L.Výtisková, vyučující
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz