TGM Wolkerova aktuality

11.02.2021 08:53
Žáky tvořený školní časopis Dráček je v zimním kabátě na světě. Malá ukázka z jeho obsahu je k nahlédnutí zde, jinak celý časopis je k dispozici pro žáky na naší škole, na ZŠ TGM, ale také v čekárně plicního oddělení. Vyučující ZŠ Wolkerova    
09.02.2021 15:37
Dnes jsme si v hodině tělesné výchovy se žáky povídali o tradičních i netradičních sportovních disciplínách, vyřešili křížovku se jmény našich významných sportovců a na závěr zhlédli zajímavý dokument o našem nejznámějším atletovi Emilu Zátopkovi. Koronavirová opatření s nemožností aktivních...
02.02.2021 10:27
Praktickým cvičením si naši žáci lépe zafixují získané vědomosti a dovednosti. Při chemii 9. ročníku jsme si vyzkoušeli důkaz uhlíku vázaného v organických látkách. Do plamene svíčky jsme vložili porcelánový talíř. Očazení dokazuje, že ve svítivé časti plamene svíčky se z parafinu uvolňuje vázaný...
01.02.2021 09:53
Pacientům plicního oddělení se snažíme jejich čekání esteticky zpříjemnit...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2020/2021

Pokračujeme i v letošním školním roce ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků se zdravotním postižením mentálním – na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZŠW), odloučeném pracovišti kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou zde žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním.

Aktuálně máme ve speciálních třídách I. a II. D 14 žáků, v každé třídě je počet žáků roven 7. 

Ve třídách:

  • pracují kvalifikovaní speciální pedagogové
  • je poskytována asistenční podpora sdíleného asistenta pedagoga
  • jako podpůrné opatření je v organizaci vzdělávání realizován snížený počet žáků
  • vzdělávání probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s postižením mentálním v pásmu lehkého či středně těžkého mentálního postižení
  • v každodenní výuce jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy – metody, formy.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 2., 4., 7. ročník základního vzdělávání dle RVP ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování a autismem + 8. ročník ZŠS  pásma mentálního postižení středně těžkého v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:   4., 5., 6., 8., 9. ročník základního vzdělávání dle RVP ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování a autismem.

Speciální vzdělávání na ZŠW realizuje dva rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec. Všichni žáci jsou v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očekávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracoviště ZŠW.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace a aktuality z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách pracoviště ZŠ Wolkerova.

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/tgm-wolkerova/

 

Za pracoviště ZŠW: Mgr. V. Wolf Kvitová 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz