TGM Wolkerova aktuality

10.03.2020 11:41
Pro záverečná březnová setkání realizace školního klubu Deskových her jsem zvolila už představenou hru  DOSTIHY, ve které se hráči učí vnímat hodnotu pěněz a rozvíjí si tak svou matematickou gramotnost, a novou hru s názvem JOŽIN Z BAŽIN. Ta žáky zaujala a hlavně pobavila. A jak se tato...
09.03.2020 13:32
V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO).  Ministerstvo...
06.03.2020 10:22
Dne 20. 3. 2020 od 8.00 hodin proběhne ve škole (ZŠ WOLKEROVA) pracovníkem SPC OV speciálně pedagogické vyšetření, tzv. rediagnostika speciálně vzdělávacích potřeb (SPV). Přítomnost žáka je žádoucí – nezbytná. Na základě šetření bude vystaveno doporučení školského poradenského zařízení ke...
27.02.2020 11:19
V tomto týdnu proběhla dvě setkání školního klubu. Vyzkoušeli jsme si novou hru s názvem PEXESO PRO UŠI, postřehovou hru GRABOLO a také vzdělávací hru Cortex "MOZKOVNU", která vyzývá k souboji mozkové závity hráčů. Pexeso pro uši procvičuje sluchové vnímání (citlivos sluchu, rozlišování zvuků,...
26.02.2020 14:39
Dnes jsme navštívili Kulturní dům v Bílovci, kde jsme zhlédli autorský muzikál Eulálie. Ten si připravily děti z místní ZUŠ, ale i základních a středních škol. Představení o mladé čarodějnici Eulálii, královně vod, vodnících a dalších pohádkových postavách se dětem z I. a II. D moc líbilo. Úžasná...
25.02.2020 17:51
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept od Albi, díky kterému se naši žáci prvního stupně seznámili zábavnou a poutavou formou s novými slovíčky v hodině angličtiny. Při skládání puzzle si osvěžili informace o zvířatech a světadílech či o naší republice. Stačí, když se lehce dotknou Albi...
19.02.2020 18:05
11. setkání školního klubu Deskových her si žáci chtěli zopakovat dosud prezentované a odzkoušené hry. Všechny jsme v daném 1,5 hodinovém čase nestihli, ale jejich výběr tak poukázal na hráčské preference. Taky důležité vědět. Takže UNO, DOBBLE, MIKÁDO, DŘEVĚNÁ VĚŽ, DÁMA a zase UNO, DOBBLE, MIKÁDO,...
14.02.2020 10:10
  Dne 13. 2. 2020 jsme se žáky I. a II. D navštívili planetárium v Ostravě, a to v rámci projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II). Vybraný program s  názvem Lucie a tajemství padajících hvězd  nás zasvětil do tajů astronomie. Na úvod nám byla představena noční...
05.02.2020 14:41
Pravidla vzdělávací hry od ALBI. Hráč si vybere z hracího boxu 1 kartu a po dobu 10 vteřin se snaží zapamatovat její obsah. Ten je uveden ilustrací a slovním popisem. Vyměřený čas k zapamatování obsahu určují přesýpací hodiny. Poté hráč otočí kartu a snaží se odpovědět na všechny otázky....
05.02.2020 12:02
Výtvarné práce žáků ztvárňují únorový zimní čas, i když sněhu není. Deštivé chladné počasí je nyní všudypřítomné, ale při práci s papírem, vatovými tyčinkami či alobalem se žáci v prostředí školy výtvarně zahřáli. Pěkné práce třídy I. D mohou pacienti zhlédnout v čekárně místního plicního oddělení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz