TGM Wolkerova aktuality

27.11.2020 22:40
Tematický okruh předmětu Člověk a svět práce (ČSP) Design a konstruování pro žáky 2. stupně přináší možnost využít interaktivní Albi Kouzlené čtení. Formou tzv. mluvící tužky + dané knihy je pro naše žáky dobrou pomůckou, motivujícím učením a zábavou. Tohoto výukového systému lze využit v předmětu...
25.11.2020 13:23
Stále ještě podzimní období nás provází každý den po cestě do školy i do práce. Podzimní dny jsou sice poněkude syhravé, ale ve škole máme příjemně teplo a podzimní tematiku žáci výtvarně-pracovními činnostmi zpracovávají rádi. Třeba zhotovit ježka – sovu – jelena v korkovém provedení bylo pro ně...
24.11.2020 19:51
Hodiny chemie na ZŠ Wolkerova nejsou jen nudné učení, ale i praktická cvičení, která si žáci osmého a devátého ročníku mohou názorně vyzkoušet. Zhodnoťte sami, jak se jim laboratorní technika krystalizace kuchyňské soli nebo vznik koroze povedla. Myslíme, že skvěle. Co na to samotní žáci, Saša a...
14.11.2020 12:12
Vážení rodiče, milá žáci, 18. listopadu 2020 se k prezenční výuce – výuce ve škole vracejí žáci 1., 2. a přípravných tříd, včetně žáků speciálních škol, tedy v našem případě žáci tzv. speciálních tříd zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona – žáci pracoviště ZŠ Wolkerova 911 při ZŠ a MŠ TGM...
02.11.2020 13:02
Vyučující žáků ZŠ Wolkerova, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ TGM Bílovec, nabízejí žákům mimo e-mail a telefonickou komunikaci předání výukového materiálu pro daný školní týden. Za dodržení stanovených preventivních hygienických opatření ve vymezeném prostoru přízemí budovy ZŠ Wolkerova bude nabízené...
01.11.2020 13:48
Od pondělí 2.11. přecházejí na dálkovou výuku kvůli koronavirové epidemii také speciální školy. U ZŠ a MŠ TGM Bílovec se nové vládní opatření týká dvou speciálních tříd odloučeného pracoviště ZŠ Wolkerova 911, tedy 13 žáků třídy I. a II. D. Aktuálně budou žáci vzděláváni v domácím prostředí na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2020/2021

Pokračujeme i v letošním školním roce ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků se zdravotním postižením mentálním – na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZŠW), odloučeném pracovišti kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou zde žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním.

Aktuálně máme ve speciálních třídách I. a II. D 14 žáků, v každé třídě je počet žáků roven 7. 

Ve třídách:

  • pracují kvalifikovaní speciální pedagogové
  • je poskytována asistenční podpora sdíleného asistenta pedagoga
  • jako podpůrné opatření je v organizaci vzdělávání realizován snížený počet žáků
  • vzdělávání probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s postižením mentálním v pásmu lehkého či středně těžkého mentálního postižení
  • v každodenní výuce jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy – metody, formy.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 2., 4., 7. ročník základního vzdělávání dle RVP ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování a autismem + 8. ročník ZŠS  pásma mentálního postižení středně těžkého v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:   4., 5., 6., 8., 9. ročník základního vzdělávání dle RVP ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování a autismem.

Speciální vzdělávání na ZŠW realizuje dva rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec. Všichni žáci jsou v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očekávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracoviště ZŠW.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace a aktuality z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách pracoviště ZŠ Wolkerova.

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/tgm-wolkerova/

 

Za pracoviště ZŠW: Mgr. V. Wolf Kvitová 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz