Výsledky voleb ze dne 13. 2. 2020

Výsledky voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

 

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, proběhly dne 13. 02. 2020 volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

 

Výsledek voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Voleb se zúčastnilo méně než jedna pětina oprávněných osob a proto jsou volby neplatné.

Z důvodu nízké účasti oprávněných osob dojde k opakování voleb. Opakování voleb dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace proběhne v úterý 10. března 2020.

 

Výsledek voleb dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky

Voleb dvou zástupců pedagogických pracovníků se zúčastnila větší polovina oprávněných osob      

s těmito výsledky:

počet platných odevzdaných hlasovacích lístků – 22

počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků – 0

 

Seznam kandidátů a počet získaných hlasů: Ing. Ivana Meyerová              21 hlasů

                                                                 Mgr. Lenka Broskevičová       19 hlasů

 

Za pedagogické pracovníky do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka

Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace byli zvoleni:

  • Ing. Ivana Meyerová
  • Mgr. Lenka Broskevičová

 

Zápis provedli členové volební komise:  Mgr. Hana Gruchalová

                                                                 Mgr. Hana Opálková

                                                                 Martina Šťastná

 

 

V Bílovci 14. 02. 2020         

 

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele

Zástupce PP

Zástupce rodičů

Ing. Jiří Hodic

Mgr. Ivana Meyerová

Petra Sedláková

Mgr. Norbert Nossek

Mgr. Lenka Broskevičová

Monika Návedlová

 

Funkční období všech členů je: od 20. 2. 2017 do 19. 2. 2020
Z rozhodnutí zřizovatele má nově zvolená školská rada pouze 6 členů.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz