Předposlední den se spolužáky v přírodě

29.06.2021 12:44

Turistická vycházka po Bílovci – směr Střelnice – splav. No, po splavu ani památka. Tohle už jsme dětem mimobíloveckým nestihli ukázat.

Tak máme alespoň poslední foto letošního školního roku a pocit krásně prožitého dne. Ahoj všichni. Užijte si léto. Pracovníci a žáci ZŠW

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz