Archiv článků

30.06.2021 20:53
V pátek 25. června se obě šesté třídy vydaly prozkoumat CHKO Poodří - Kotvice. Čekala nás cesta vlakem a pak asi 5 km procházka přes bývalé železniční mosty až k rybníkům Kotvice a Kačák. Za velmi příjemného počasí žáci mohli pozorovat "obyvatelstvo" vodních ploch a užít si pobytu v...
29.06.2021 13:33
Poslední badatelskou lekci jsme věnovali práci s mikroskopy. Žáci pozorovali a zakreslovali si mikroorganismy, které objevili ve vlastnoručně odebraných vzorcích z Bílovecké přehrady. Zároveň měli příležitost prozkoumat trvalé preparáty, a seznámit se tak blíže se stavbou těla členovců. Na závěr...
29.06.2021 12:44
Turistická vycházka po Bílovci – směr Střelnice – splav. No, po splavu ani památka. Tohle už jsme dětem mimobíloveckým nestihli ukázat. Tak máme alespoň poslední foto letošního školního roku a pocit krásně prožitého dne. Ahoj všichni. Užijte si léto. Pracovníci a žáci ZŠW
29.06.2021 06:18
Dohoda vlakem - tak zněl název práce Ellen Richtárové z 8. B, za kterou byla oceněna v literární soutěži pořádané u příležitosti oslav 700 let výročí železnice Bílovec-Studénka.  Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 24. 6. v bílovecké knihovně, kde Ellen převzala z rukou...
28.06.2021 12:54
Každoročně se žáci naší školy účastní celorepublikové soutěže Mé toulky za zvěří, ve které mají zachytit své dojmy a pocity při procházkách v přírodě a pozorování zvěře. Soutěž má tři části - výtvarnou, literární a fotografickou. Beáta Rychlíková z 6. A zaujala porotu malbou...
28.06.2021 12:52
Ve čtvrtek 24. června se žáci 9. B vydali vlakem na školní výlet, aby spatřili Štramberk  ,,z výšky". I přes parné počasí jsme společně vystoupali místní Kamenárkou na rozhlednu Bílá hora, pokochali se pohledem z Trúby a nevynechali ani významné archeologické naleziště Kotouč, které je spíše...
28.06.2021 09:38
V pátek 25. 6. 2021 proběhlo ve třídě II. D rozloučení s naším vycházejícím žákem. V tomto školním roce je to Alexander Lakatoš, který podal přihlášku na OU v Novém Jičíně oboru zámečnické práce. Byl úspěšně přijat, odevzdal zápisový lístek a na další vzdělávací cestu se dle jeho slov těší. Jak...
28.06.2021 08:53
Během pracovního vyučování předmětu Člověk a svět práce se žáci ZŠ Wolkerova starají o 2 šneky africké – tzv. oblovky.   Náš vycházející žák Saša, který se o šneky poslední roky se zájmem a zodpovědností staral, předává štafetu péče o ně mladším spolužákům. Pečlivě popisuje...
25.06.2021 21:15
Dne 25.6.2021 se třídy 8.A a 8.B v doprovodu svých třídních učitelů vydaly na školní výlet. Žáci byli kreativní a sami si vybrali Naučnou stezku Bílá Opava a následný výstup na Praděd. Ačkoli jsme zezačátku byli skeptičtí kvůli předpovědi, nakonec k nám bylo počasí shovívavé a výlet jsme si...
25.06.2021 09:24
Vyučovací předmět Člověk a svět práce nabízí při vzdělávání našich žáků několik tematických okruhů. My jsme se zaměřili na okruh 1. práce s technickými materiály a 2. design a konstruování. Celoročně žáci pracují s různým materiálem – dřevo, kov, plasty... a také využívají množství konstruktivních...
Záznamy: 11 - 20 ze 656
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz